Bu web sitesi, bazı bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. tarafından kurulmuştur.Web Sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Web Sitesi Hizmet Sözleşmesini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Hukuk müşaviriniz bu Sözleşmede bulunan herhangi bir madde veya politikayı kabul etmiyorsa lütfen web sitemizi kullanmayınız. Kullanıcının Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesini kullanmaya devam etmesi, kullanıcının Web Sitesi Hizmet Sözleşmesinde içerilen bütün politikalar, beyanat ve içeriği kabul ettiği anlamına gelecektir.

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. bu Sözleşmenin herhangi bir içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Siz veya kanuni vasiniz yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesinde bulunan bilgileri veya hizmetleri kullanmaktan sakınınız.

Madde 1

Bu web sitesinde sunulan bütün bilgiler ve hizmetler (sınırlı kalmamak kaydıyla yazılı metinler, uygulamalar, yazılımlar, müzikler, sesler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, web sitesi formatı, web sitesi düzenlemeleri ve diğer her çeşit bilgi dahil olmak üzere) Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti.’ e ve hak sahiplerine aittir ve ilgili mülkiyet, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen bilgilerin çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasadışı kullanımı yasaktır.

Bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi durumunda, ihlal eden kişi bütün yasal yükümlülüğü üstlenecektir ve Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. diğer yasal işlemlere başlama hakkını saklı tutar.

Madde 2

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti.’nin web sitesi aracılığıyla sağlanan yazılımların yüklenmesi ve/veya kurulması yazılımın kendisine ait Lisans Sözleşmesi tarafından kısıtlanmıştır. Lisans Sözleşmesinde bulunan herhangi bir beyanat, kısıtlama veya içeriği kabul etmemeniz durumunda yazılımı yüklemeyiniz, kurmayınız veya kullanmayınız. Yazılımı diğer sunuculara veya medya formatlarında kopyalamayınız. Yazılım üzerinde yapılacak olan bütün değişiklikler, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya tersine çevirme ve ayrıca yazılımla ilgili ticari markaların, logoların veya dikkat notlarının çıkartılması veya değiştirilmesi kanunlarca yasaklanmıştır.

Madde 3

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesi tarafından sağlanmakta olan bütün hizmetler ve bilgiler kanunlar tarafından korunmaktadır. Aşağıda verilmiş olan web sitesi kullanım davranışları kanunlar tarafından yasaklanmıştır:

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetler ve bilgilerin kullanılmasıyla yasadışı davranışlar veya aktiviteleri teşvik etmek veya katılmak.

*. Herhangi bir Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesi hizmeti veya sunucu bağlantısına müdahalede bulunmak veya kesintiye uğratmak.

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. internet hizmetlerinden kar sağlamak veya satış yapmak üzere Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesine bağlantılar oluşturmak.

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesine ilişkin olarak yanlış yönlendirici veya aldatıcı reklam veya promosyon bilgilerinin gönderilmesi, iletilmesi veya dağıtılması.

*. Diğer şahısların yasal haklarını ihlal etme potansiyeline sahip olan bilgilerin iletilmesi.

*. Herhangi bir yasadışı bilginin iletilmesi, yasadışı aktivitelerin teşvik edilmesi veya diğer şahısların yasadışı aktivitelerine yardım veya yardakçılık edilmesi.

*. Mevcut yurtiçi veya uluslararası kanunlar kapsamında içeriğinin veya aktarılmasının yasadışı olan bilgilerin iletilmesi.

*. Kötü niyetli, yakışıksız, kanunları ihlal eden, tehditler, müdahale, iftira, kaba, müstehcen, kışkırtıcı düşmanlık veya diğer aleyhte iletişim içeren diğer biçimlere sahip bilgilerin (sınırlı kalmamak kaydıyla metin, mesaj, resim, dosya, bağlantı, yazılım veya diğer bilgi biçimleri dahil olmak üzere) iletilmesi.

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., web sitesi içerisinde uygunsuz veya yersiz olduğunu düşündüğü kelimeleri, materyalleri veya içeriği silme hakkına sahiptir.

Madde 4

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesi aracılığıyla bilgileri veya hizmetleri kullanma niyetinde olan ve web sitesinde kendi kişisel bilgilerini ileten veya kaydeden kişiler kişisel bilgilerinin gerçekliğini garanti edecektir. Herhangi bir yanlış veya sahte bilginin bulunması durumunda, kişinin kendisi yasal yükümlülükleri üstlenecektir.

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., bütün kaydedilmiş veya aktarılmış kişisel bilgileri kendi Gizlilik Politikasına göre kullanmaktadır. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., aşağıdaki durumlardan biri meydana gelmedikçe veya ilgili Web Sitesi Hizmet Sözleşmesi veya gizlilik politikası istisnayı gerektirmedikçe her bir ilgili kullanıcının yasal izni olmadan diğer kişilere veya genele isimleri, adresleri, e-mail adreslerini ve/veya diğer korunan kişisel bilgileri açıklamayacaktır.

*. Kanun tarafından gerekmesi durumunda.

*. Kanunun uygulanması amacıyla herhangi bir yasal veya hükümet yetkisinin talep etmesi durumunda.

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti.’a ait olan hakların ve mülkiyetlerin korunmasında.

*. Diğer kullanıcıların, kayıt yapanların ve/veya üçüncü şahısların güvenliğinin korunmasında.

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., kendi web sitesi aracılığıyla web sitesi kullanıcıları veya kayıt yapanlar tarafından sağlanan bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa (bireyler, şirketler veya diğer) satmayacak veya tedarik etmeyecektir. Ancak, Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., kurumsal grup üyeleri pazarlama veya satış amaçları için kullanıcılar veya kayıt yapanlar tarafından verilmiş olan bilgileri kullanma hakkına sahiptir.

*. Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesinin kullanıcıları veya kayıt yapan kişiler, Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., kurumsal grup üyeleri ve/veya iş ortaklarının pazarlama amacı, satış, hizmetlerin sağlanması, anketler ve/veya araştırma için sağlanmış olan kişisel bilgileri toplama, kullanma, saklama, işleme ve aktarma hakkına sahip olduğunu anlar ve kabul eder.

Madde 5

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti., internet üzerinde yayınladığı materyal için uygun maskeleme tedbirlerini alır. Web sitesinde verilmekte olan bütün bilgiler “olduğu gibi” ve doğru olma amacı taşır. Ancak, Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesinin içeriğinin etkinliği, sorumluluğu ve/veya potansiyel hak ihlali veya benzerleri konusunda bir garanti vermemektedir. Ayrıca, Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. kendi web sitesinin işlevi, bilgileri veya hizmetlerinin kesintisi veya erişilemezliği nedeniyle meydana gelen doğrudan, dolaylı veya diğer biçimlerdeki zarar ve hasarlara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Ayrıca, Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. hiçbir şekilde eksik veya yanlış web içeriği, yazım hataları, yanlış hesaplamalar veya bilgilerin ya da benzerinin güncellenmesinin gecikmesi veya ertelenmesinden dolayı meydana gelen kayıplara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 6

Plastek Plastik ve Kimya Endüstrisi Ltd. Şti. web sitesi bilgilerinin, hizmetlerinin veya Web Sitesi Hizmet Sözleşmesinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir ihtilaf veya anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından yönetilecektir. Anlaşmazlığın alternatif anlaşmazlık çözme prosedürleriyle çözülememesi durumunda, Bursa Mahkemeleri yetkili olacaktır.